Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi udstikker de overordnede rammer for virksomhedens kommunikation og retningslinjer for de konkrete kommunikationstiltag. Afsættet for kommunikationsstrategien er virksomhedens forretningsstrategi og møder med relevante ledende medarbejdere. I forlængelse af kommunikationsstrategien udvikles en kommunikationsplan, der i detaljer beskriver de enkelte aktiviteter.

Danske Tegl

En gang var Danmark ”murstenens land” med en gigantisk murstenstradition og et utal af murstenshuse. I 60’erne valgte man i stedet at gå ”betonvejen”, og siden dengang er det gået tilbage for teglstensindustrien. Da MURO, som det hed den gang, kontaktede &Støttrup, ønskede de hjælp til at bringe murstenen tilbage på landkortet hos bygherrer, arkitekter, ingeniører og håndværkere.
Kan man så bare vende skuden ved at fortælle historier? Nej, ikke alene. – Men ved at fortælle, hvad man kan bruge sådan en fantastisk lille byggeklods som en mursten til, kan man nå et langt stykke af vejen. For det var kun ved at ændre opfattelsen af mustenen og det murede byggeri, at teglværkerne kunne sælge mere tegl,  murermestrene kunne få mere at lave og flere murere kunne komme i arbejde. 
Et langt sejt træk, der startede med en gennemarbejdet kommunikationsstrategi, der udstak retningslinjerne for kommunikationen flere år frem.

iEDI

Hvad gør man, når man har udviklet et fantastisk digitalt produkt, men ikke oplever den succes produktet fortjener? I tilfældet med iEDI var &Støttrup så heldige at blive kontaktet, fordi virksomhedens ejere havde indset, at de havde brug for hjælp til deres kommunikation. ”Vi skal have lavet nogle film…” – ”Nej, det skal I ikke”. Sådan startede dialogen med virksomhedens ledelse, og siden da har den ærlige og direkte tone været udgangspunktet for samarbejdet. I stedet for straks at udvikle en film interviewede vi ledelsen og afholdt individuelle samtaler med virksomhedens medarbejdere for at nå helt ind til virksomhedens DNA. Konklusionerne blev samlet til nogle klare værdier og en vision for fremtiden. Der blev udviklet en kommunikationsstrategi, udviklet nye produktkategorier, en ny prispolitik, et nyt digitalt univers og nye kommunikationsaktiviteter blev sat i søen (herunder den først ønskede film, men nu med en helt anden vinkel). Alt sammen med kun ét formål: At indfri virksomhedens vision.

Joannahuset

”Selvfølgelig vil vi hjælpe.” Det var vores svar, da vi blev kontaktet af Joannahusets bestyrelsesformand. Joannahuset er et 4-årigt udviklingsprojekt, der har til formål at oprette og drive et privat børnekrisehjem for udsatte børn og unge under 18 år. Foreningen Joannahuset, der står bag projektet, er en nyoprettet dansk privat non-profit organisation. Efter flere samtaler med bestyrelsen og tidligere udsatte unge – og efter en omfattende research – udviklede vi en kommunikationsstrategi, der tager sit afsæt i Joannahusets overordnede procesplan. Kommunikationsstrategien blev godkendt af bestyrelsen og når Joannahuset – forhåbentlig – bliver en realitet skal de forskellige kommunikationsaktiviteter foldes ud.

 

Tina Storgaard Støttrup & Carsten Støttrup: 28409028